Pocetna stranica

 

LIČNA KARTA

>>> Zvanicna Itnernet Prezentacija !

• Škola poseduje dve zgrade matičnog objekta u Jagodini u Ul. Kneza Lazara bb i u Ul. Ive Andrića bb (Strelište) i dva izdvojena objekta u Voljavču i Bukovču.

• Zgrade matičnog objekat poseduje 27 specijalizovanih učionica, dve biblioteke, dve fiskulturne sale, kuhinju i terene za sve male sportove i tenis.

• Područna odeljenja imaju po 2 učionice i prostrana dorišta sa terenom za male sportove.

• Školu pohađa 995 učenika u dve smene.

• U objektima na Strelištu u Bukovču i Voljavču su odeljenja od 1. do 4. razreda, a u objektu u Ul. Kneza Lazara su odeljenja od 1. do 8. razreda. Ukupno ima 41 odeljenje.

• Ukupan broj nastavnika i učitelja je 38 sa visokom i 19 sa višom stručnom spremom.

• Upravu škole čine direktor, pomoćnik direktora, sekretar, pedagog, psiholog, administrativni radnik, i dva bibliotekara.

• Od 2007. godine u školi radi i romski asistent.

 

• 1960. GODINE “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” U JAGODINI DOBIJA IME “RADA MILJKOVIĆ” i objekat u ulici Kneza Lazara bb

• 1986. ŠKOLA PROŠIRUJE KAPACITETE OBJEKTOM U NASELJU STRELIŠTE
• ŠKOLI PRIPADA OBJEKAT IZ 1927. U SELU VOLJAVCE
• U SELU BUKOVCE, ŠKOLI PRIPADA OBJEKAT IZ 1938.