OŠ "Rada Miljković" Jagodina

>>> Zvanična Itnernet Prezentacija !

MATIČNI OBJEKAT
OBJEKAT NA STRELIŠTU
OBJEKAT U VOLJAVČU
OBJEKAT U BUKOVČU
Ul. Kneza Lazara bb
Ul. Ive Andrića bb
Voljavče
Bukovče
TELEFON: (035) 243-516
TELEFON: (035) 243-077
FAX: (035) 240-950