Medjuopstinska organizacija gluvih i nagluvih Jagodina

MEđUOPšTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH JAGODINA

Medjuopstinska organizacija gluvih i nagluvih Jagodina

 

--- Prva strana

--- Kontakt

--- Ciljevi

--- Sportske aktivnosti

--- Kulturno prosvetne i zabavne aktivnosti

--- Projektne aktivnosti

---  Galerija slika

--- Aktuelna dešavanja

 

Sajt o Jagodini

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI
Organizacija je do sada realizovala 4 projekta, koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života gluvih:
Projekat "DNEVNE AKTIVNOSTI"
- psihosocijalna podrška kroz predavanja i tribine
- sportske aktivnosti - kuglanje
- zabavno - rekreativne aktivnosti
Projekat "GLUVI I NAGLUVI U SVETU KOMPJUTERA"
Projekat "PODSTICAJNI CENTAR ZA KREATIVNI RAZVOJ"
Projekti su finansirani od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.