Medjuopstinska organizacija gluvih i nagluvih Jagodina

MEđUOPšTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH JAGODINA

Medjuopstinska organizacija gluvih i nagluvih Jagodina

 

--- Prva strana

--- Kontakt

--- Ciljevi

--- Sportske aktivnosti

--- Kulturno prosvetne i zabavne aktivnosti

--- Projektne aktivnosti

---  Galerija slika

--- Aktuelna dešavanja

 

Sajt o Jagodini

 

 

CILJEVI

Organizacija gluvih i nagluvih deluje i radi kao humanitarna organizacija socijalnog karaktera sa kategorijom invalidnih lica oštećenog sluha (gluva, nagluva i gluvonema lica).

Svoj rad Organizacija odvija po već ustaljenim granama aktivnosti u čilju brige o gluvom čoveku od momenta otkrivanja nedostataka, upućivanjem na školovanje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje. Organizacija pruža pomoć i u : nabavci slušnih aparata, socijalno zdravstvenoj zaštiti, u rešavanju najrazličitijih problema (pisanjem molbi, podnesaka), u tumačenju pred lekarskim i invalidskim komisijama, i pri sudskim sporovima, u opisu dece gluvih roditelja u obdaništa i škole. Pruža se pomoć i u drugim institucijama gde je potreban verbalni kontakt članova u rešavanju problema koji prate život svakog čoveka, a koji gluva lica zbog nemogućnosti verbalne komunikacije ne mogu sama da reše.

 

 

 
 

Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.